Sondra Radvanovsky (ソンドラ・ラドヴァノフスキー)

オペラ歌手 アメリカ (United States)

Sondra Radvanovsky (ソンドラ・ラドヴァノフスキー)。アメリカの女性オペラ歌手。1969年4月11日生まれ。

19世紀イタリアオペラを得意とし、ヴェルディの歌曲では高い評価を得ています。

"ソンドラ・ラドヴァノフスキー"のおすすめCD、MP3をAmazonで購入

"ソンドラ・ラドヴァノフスキー"のおすすめYoutubeビデオ

Bellini - Norma - Casta Diva - Sondra Radvanovsky

Bellini - Norma - Casta Diva - Sondra Radvanovsky

Bis "La mamma morta" (2017/18) Sondra Radvanovsky

Bis "La mamma morta" (2017/18) Sondra Radvanovsky

Sondra Radvanovsky – Quel sangue versato, Roberto Devereux, Donizetti (English CC, HD)

Sondra Radvanovsky – Quel sangue versato, Roberto Devereux, Donizetti (English CC, HD)

Tosca: "Vissi d'arte" -- Sondra Radvanovsky (Met Opera)

Tosca: "Vissi d'arte" -- Sondra Radvanovsky (Met Opera)

Norma: Casta Diva - Sondra Radvanovsky - Metropolitan Opera - 2017 (HQ)

Norma: Casta Diva - Sondra Radvanovsky - Metropolitan Opera - 2017 (HQ)

Sondra Radvanovsky. Leonora in Verdi's Il Trovatore. III & VI acts

Sondra Radvanovsky. Leonora in Verdi's Il Trovatore. III & VI acts

Donizetti - Roberto Devereux - Ah! Ritorna qual ti spero - Sondra Radvanovsky (The Met Opera 2016)

Donizetti - Roberto Devereux - Ah! Ritorna qual ti spero - Sondra Radvanovsky (The Met Opera 2016)

MOH Anna Bolena rehearsal (sitzprobe), Fall 2015 - Sondra Radvanovsky

MOH Anna Bolena rehearsal (sitzprobe), Fall 2015 - Sondra Radvanovsky

Nancy Fabiola Herrera & Sondra Radvanovsky / "Lacrimosa" Verdi's Requiem

Nancy Fabiola Herrera & Sondra Radvanovsky / "Lacrimosa" Verdi's Requiem

Radvanovsky & Hvorostovsky - Il trovatore duet

Radvanovsky & Hvorostovsky - Il trovatore duet

Verdi - Il Trovatore - Tacea la notte placida - Sondra Radvanovsky

Verdi - Il Trovatore - Tacea la notte placida - Sondra Radvanovsky

Sondra Radvanovsky - La Traviata - Sempre Libera

Sondra Radvanovsky - La Traviata - Sempre Libera

The Concert Series - Season 1 - SONDRA RADVANOVSKY

The Concert Series - Season 1 - SONDRA RADVANOVSKY

おすすめアーティスト

オペラ歌手

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
X
Y