Shakhida Azimkhodjaeva (シャキーダ・アジムクホジャエヴァ)

ヴァイオリニスト ウズベキスタン (Uzbekistan)

Shakhida Azimkhodjaeva (シャキーダ・アジムクホジャエヴァ)。ウズベキスタンの女性ヴァイオリニスト。

"シャキーダ・アジムクホジャエヴァ"のおすすめCD、MP3をAmazonで購入

"シャキーダ・アジムクホジャエヴァ"のおすすめYoutubeビデオ

Waltz from "Masquerade" - Khachaturian

Waltz from "Masquerade" - Khachaturian

Serenade for Strings - Tchaikovsky.

Serenade for Strings - Tchaikovsky.

Sonata for Two Violins - E. Ysaÿe

Sonata for Two Violins - E. Ysaÿe

おすすめアーティスト

ヴァイオリニスト

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z