Nazrin Rashidova (ナズリン・ラシドヴァ)

ヴァイオリニスト イギリス (United Kingdom)

Nazrin Rashidova (ナズリン・ラシドヴァ)。イギリスの女性ヴァイオリニスト。

"ナズリン・ラシドヴァ"のおすすめCD、MP3をAmazonで購入

"ナズリン・ラシドヴァ"のおすすめYoutubeビデオ

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | Bach - Sonata BWV 1020

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | Bach - Sonata BWV 1020

Nazrin Rashidova and Roderick Chadwick | Moszkowski - Spanish Dance 2

Nazrin Rashidova and Roderick Chadwick | Moszkowski - Spanish Dance 2

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvratchilkov | Paganini - Sonata in E minor (2004)

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvratchilkov | Paganini - Sonata in E minor (2004)

Nazrin Rashidova | Gershwin - It Aint Necessarily So (2010)

Nazrin Rashidova | Gershwin - It Aint Necessarily So (2010)

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | W.A. MOZART - Duo in G, K. 423 (arr. Eliot Fisk)

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | W.A. MOZART - Duo in G, K. 423 (arr. Eliot Fisk)

Nazrin Rashidova | W. A. Mozart - Allegretto (1991)

Nazrin Rashidova | W. A. Mozart - Allegretto (1991)

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | Piazzolla - Histoire du Tango (3)

Nazrin Rashidova and Stanislav Hvartchilkov | Piazzolla - Histoire du Tango (3)

Nazrin Rashidova | A. Levy - Tango Brasileiro (2010)

Nazrin Rashidova | A. Levy - Tango Brasileiro (2010)

Nazrin Rashidova and Daniel Grimwood | Mozart - Sonata in B flat, K.378 (2)

Nazrin Rashidova and Daniel Grimwood | Mozart - Sonata in B flat, K.378 (2)

Nazrin Rashidova and Jeremy Cooke | Webber - Benedictus

Nazrin Rashidova and Jeremy Cooke | Webber - Benedictus

Nazrin Rashidova | Paganini - Caprice No.20 (Yehudi Menuhin Competition, 1998)

Nazrin Rashidova | Paganini - Caprice No.20 (Yehudi Menuhin Competition, 1998)

Nazrin Rashidova | Amirov - Mugham Poeme (2010)

Nazrin Rashidova | Amirov - Mugham Poeme (2010)

Nazrin Rashidova and FeMusa String Ensemble - BBC News

Nazrin Rashidova and FeMusa String Ensemble - BBC News

Nazrin Rashidova | Paganini - Sonata No.12 (1995)

Nazrin Rashidova | Paganini - Sonata No.12 (1995)

Nazrin Rashidova and Daniel Grimwood | Mozart - Sonata in B flat, K.378 (3)

Nazrin Rashidova and Daniel Grimwood | Mozart - Sonata in B flat, K.378 (3)

Nazrin Rashidova | H. Wieniawski - Polonaise No. 1 in D major (1999)

Nazrin Rashidova | H. Wieniawski - Polonaise No. 1 in D major (1999)

おすすめアーティスト

officialnaxos

ヴァイオリニスト

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z